Renatur AS tilbyr tjenester innenfor:

Miljørådgivning, overvåking og akutt forurensing
Marint miljø
Terrestrisk miljø
Andre tjenester

Miljørådgivning, overvåking og akutt forurensing

Renatur AS tilbyr Miljørådgiving, miljøovervåking og forsking tilpasset våre kunders behov.

Renatur AS mener at det i de aller fleste tilfeller er i våre kunders interesse å sette miljø høyt på dagsorden. Dette vil på sikt redusere kostnader og gi våre kunder et godt omdømme. Vi arbeider for å fjerne eller redusere uakseptabel miljørisiko gjennom risikobasert tiltaks håndtering. Vi anser det som viktig å gi råd som gir høy miljøbeskyttelse for lavest mulig kostnad.

Marint Miljø

Renatur AS tilbyr et bredt spekter av Miljørådgiving, miljøovervåking og forsking rettet mot marine miljøspørsmål. Typiske kunder er utbygginger, industri, havner offentlige aktører.

Det er strenge krav til undersøkelser og søknader for tiltak i sjø. Det er gode grunner til dette siden miljøgifter i sjø har kortere vei til mennesker sammenlignet med forurensing i eksempelvis grunn. Renatur har kunnskapen som skal til for å lage de beste løsningene for miljøet, kunden og samfunnet. Vi arbeider for å fjerne eller redusere uakseptabel miljørisiko gjennom risikobasert tiltaks håndtering

Terrestrisk miljø

Renatur AS tilbyr Miljørådgiving, miljøovervåking og forsking knyttet til utbygginger og overvåking. Typiske kunder er utbyggere, industri, entreprenører og offentlige.

Det er strenge krav til undersøkelser og søknader for utbyggere. Kommunene har ansvar etter plan og byggings loven å gi tillatelser til utbyggere. I tilfeller med mistanke om forurensing eller andre viktige naturverdier er det krav til undersøkelser og tillatelse. Renatur har kunnskapen som skal til for å lage de beste løsningene for miljøet, kunden og samfunnet. Vi arbeider for å fjerne eller redusere uakseptabel miljørisiko gjennom risikobasert tiltaks håndtering