MILJØRÅDGIVING, OVERVÅKING OG AKUTT FORURENSING

Miljørådgivning, overvåking og akutt forurensing

Renatur AS tilbyr Miljørådgiving, miljøovervåking og forsking tilpasset våre kunders behov.

Renatur AS mener at det i de aller fleste tilfeller er i våre kunders interesse å sette miljø høyt på dagsorden. Dette vil på sikt redusere kostnader og gi våre kunder et godt omdømme. Vi arbeider for å fjerne eller redusere uakseptabel miljørisiko gjennom risikobasert tiltaks håndtering. Vi anser det som viktig å gi råd som gir høy miljøbeskyttelse for lavest mulig kostnad.

Ved akutt forurensing skal 110 varsles og det er kystverket som er myndighet. Renatur kan bistå med råd for å begrense skade, opprydding og dokumentasjon.

Typiske tjenester innenfor miljørådgivning, miljøovervåking og akuttforurensing er:

  • Miljøoppfølging.
  • Risikovurderinger
  • Konsekvens utredinger/vurderinger
  • Bredt spekter av miljøovervåking
  • Søknader
  • Dokumentasjon
  • Slutt rapporteringer