OM VÅRT FIRMA

Vi er et nystartet firma, men har lang erfaring og høy kompetanse innenfor det tjenesteområdet vi tilbyr.

Vi vil være en uavhengig kompetansebedrift  med et inovativt miljøentrepenørskap med fokus på effektive miljøundersøkelser.

Vår målsetning er å bli en foretrukket leverandør av tjenester for de litt mindre oppdragene, samt å være en støttespiller i de store tunge prosjektene. 

Vi skal altid være forberedt til å rykke ut på akutte, eller plutselig oppståtte hendelser.Kontakt

Renatur AS
Liaveien 5
3290 Stavern 
Tel: 45 40 45 54
Epost: Gaute@renatur.no
Organisasjons nr.: 920 252 613

MØT VÅRT TEAM

Gaute Rørvik Salomonsen
Dr. scient Geologi

Gaute Rørvik Salomonsen (tidligere Mikalsen) har forsket på marint miljø ved Universitetet i Bergen og Tromsø. Han har undervist i Kvartær geologi (UiB), Marine Geologi, Mikorpaleontologi (mikroorganismer), Kvartærstratigrafi og Paleoklima (UiT). I hans forskningen har klima utviklingen de siste 5000 år vært sentralt. Salomonsen har spesial kompetanse innenfor Marine Geologi, Mikropaleontologi (Mikro-organismer), Stabilisotop biogeokjemi, Stabilisotop kjemi i vannmasser (Både marint og ferskvann), Datering av kvartære sedimenter (Løsmasser), Sedimentologi og Paleoklimatologi. Han har betydelig felt erfaring med blant annet ledelse og deltagelse på mer enn 60 tokt for innsamling av sediment prøver (overflate og kjerner), vannprøver, CTD data, seismikk og sidesøkende sonar data samt prøvetaking av elvevann for kjemiske analyser. Salomonsen har arbeidet med bunnprøver for å se på arts utbredelse (både geografisk og dyp i sedimentet), habitat, kjemiske analyser av skallene som miljøindikator og oppblomstrings tid av foraminiferer.