2019 Bistand og ledelse av utarbeidelse av miljø dokumentasjon

Bistand og ledelse av utarbeidelse av miljø dokumentasjon for IESA dokumentasjon for finansiering.

Oppdragsgiver Sydvaranger Drift AS

2019 Fagkontroll av miljøundersøkelse

Fagkontroll av miljøundersøkelse og tiltaksplan for boligbygging på gammel søppelfylling.

Oppdragsgiver
Indre Havneby Bolig AS

2019 Grunnundersøkelse ifm Boligbygging

Prøvetaking og undersøkelser av grunn og sediment i forbindelse boligbygging. Tomten er gammel utfylling i sjø.
Port Artur, Kristiansund

Oppdragsgiver KBBL Mino AS


2018 Grunnundersøkelse ifm Boligbygging

Prøvetaking og undersøkelser av grunn i forbindelse boligbygging og næringsvirksomhet. Tomten er gammel utfylling i sjø.
Dreknepollen, Måløy

Oppdragsgiver Dragebygg AS

2018 Grunnundersøkelse

Prøvetaking og undersøkelser av grunn for Felleskjøpet.
Trondheim

Oppdragsgiver Felleskjøpet AS

2018 Bistand ifm bygging av nytt bygg

Prøvetaking, rådgiving og kvalitetssikring av dokumenter ifm utskifting av masser for bygging av nytt bygg.

Oppdragsgiver Jotun AS

 2018 Overvåkning av mudringstiltak, Grenlandhavn

Overvåking av turbiditet og vannprøver ifm muding i sterkt forurensette sedimenter.

Oppdragsgiver Bervik Shipping/Grenland Havn


2018 Grunnundersøkelse ifm omregulering

Prøvetaking og undersøkelser av grunn i forbindelse med omregulering av tomt brukt til bensinstasjon og verksted.

Oppdragsgiver Sporstøl Arkitekter/COOP


2018 Undersøkelse og klassifisering av vannforekomster tilbake i tid Reisvannet og Strømsboten.
Troms

Prøvetaking og undersøkelser av sediment kjerner i for å undersøke miljøtilstanden tilbake tid ved bruk av foraminiferer.

Oppdragsgiver Fylkesmannen i Troms/COWI


2018 Miljørådgivning og miljøovervåking Sandfjordsfjorden

Miljørådgiving og miljøovervåking ifm oppryddingen av sjøbunn i Sandfjordsfjorden. Overvåking av turbiditet, passive prøvetaker, sediment feller og vannprøver, samt dokumentasjon av mål oppnåelse ved sediment kjerne prøvetaking.

Oppdragsgiver Nordconsult AS/Sandefjord Kommune


2018 Miljørådgivning for graving/sprengning/pigging for sjøvannslading samt reprerasjons tildekking av forurenset sjøbunn

Miljørådgiving og miljøovervåking ifm tildekking og graving av sjøvannsleding. Overvåking av turbiditet, passive prøvetaker, sediment feller og vannprøver, samt dokumentasjon av mål oppnåelse ved sediment kjerne prøvetaking. Måling og risikovurdering av lyd påvirkning ved pigging mot gytefelt for torsk.

Oppdragsgiver Jotun AS